อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซฮร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, แผ่นยางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Box,  ตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky `mat, sticky roller, Torque Meter, Cover Shoe, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ถุงมือ anti static, , ,, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,IPA Solvent Dispenser, , Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer blower, ionizing blower, ion blower, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, overhead, antistatic, electrostatic, esd, electrostatic discharged, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, esd air gun, anti static air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, bar esd, esd bar, antistatic bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, bar antistaticionizer snake nozzle, ionizing snake nozzle, air ionizer snake nozzle, air ionizing snake nozzle, anti static snake nozzle, antistatic snake nozzle, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิต, บาร์ล้างไฟฟ้่าสถิตย์, บาร์ปล่อยประจุ, บาร์แอนตี้, พัดลมแอนตี้, พัดลม แอนตี้, พัดลม anti, พัดลม antistatic, พัดลม anti static, พัดลมอีเอสดี, ปืนแอนตี้, ปืนอีเอสดี, ปืน ESD, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์ทำลายไฟฟ้าสถิต, ตัวทำลายไฟฟ้าสถิต, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ไฟฟ้าสถิตย,พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์, พัดลมเป่าประจ, พัดลมกำจัดประจุ, ไอออนโบลวเวอร์, ไอออนไนเซอร์ โบลวเวอร,พัดลมปล่อยประจุ, พัดลมล้างประจุ, พัดลมล้างอีเอสดี, พัดลมล้าง ESD, พัดลม ESD, พัดลมแอนตี้สตาติก, พัดลม anti static, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ปืนลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าประจ,ปืนกำจัดประจุ, ไอออนแอร์กัน, ไอออนไนเซอร์ แอร์กัน, ปืนปล่อยประจุ, ปืนล้างประจุ, ปืนล้างอีเอสด, ปืนล้าง ESD, ปืนลม ESD, ปืนแอนตี้สตาติก, ปืน anti static, คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานสลายไฟฟ้าสถิตย์, คานเป่าประจุ , คานกำจัดประจ , ไอออนบาร์, ไอออนไนเซอร์ บาร์์, คานปล่อยประจุ, คานล้างประจุ, คานล้างอีเอสด, คานล้าง ESD, คาน ESD, คานแอนตี้สตาติก, คาน anti static, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ion blower, ionizer blower, ionizer air gun, ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, ionizer air blow, ionizer air bar, ionizing air bar, ionizer nozzle, ionizing air nozzle, ไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์, ionizer overhead, ionizing overhead, อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต, ตัวทำลายไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้าสถิต, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิต, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิต, ปืนทำลายไฟฟ้าสถิต, คานป้องกันไฟฟ้าสถิต, คานทำลายไฟฟ้าสถิต, คานสลายไฟฟ้าสถิต, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, เครื่องวัดไฟฟ้าสถิตย์, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต, เครื่องวัดไฟฟ้าสถิต, static field meter, เครื่องมือวัด static, เครื่องวัด static, เครื่องมือวัดสแตติก, เครื่องล้างอีเอสดี, เครื่องล้าง ESD, อีเอสดี, ESD, ไฟฟ้าสถิต, ป้องกันไฟฟ้าสถิตย, ป้องกันทำลายไฟฟ้าสถิตย์, ป้องกันไฟฟ้าสถิต, ทำลายไฟฟ้าสถิต, ล้างไฟฟ้าสถิตย์, สลายไฟฟ้าสถิตย์, ล้างไฟฟ้าสถิต

Call Center: 081-588-9902  |  084-078-0781  |  084-660-9131

ไทยindex_eng.htmlshapeimage_1_link_0

ไฟฟ้าสถิตย์ เกิดจากการที่มีประจุบวก และประจุลบไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นตัวนำหรือฉนวน ก็สามารถที่จะเกิดไฟฟ้าสถิตย์ได้เหมือนกัน ความแตกต่างอยู่ที่ ถ้าเป็นตัวนำมันสามารถสลายประจุได้ด้วยตัวมันเอง เช่นต่อสายกราวด์ลงดิน ส่วนถ้าเป็นฉนวนนั้น ประจุที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถถ่ายเทด้วยตัวมันเอง วิธีแก้คือ ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์เป่าไปที่ชิ้นงาน

ไฟฟ้าสถิตย์ คือ

จะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้แทบจะทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เพื่อแก้ปัญหา และลดของเสีย ของชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์, ยา, อาหาร, พลาสติก, ฟิล์ม, และอื่นๆ อีกมากมาย

ESD ย่อมาจากคำว่า  Electro Static Discharged ซึ่งเกิดจากคำสองซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือ

ESD คือ

 1.   Electro Static  คือ ไฟฟ้าสถิตย์

 2.   Discharged คือ การถ่ายเทประจุ

ทำไมต้องใช้เครื่องทำลายไฟฟ้าสถิตย์  มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน

 1.   ถ้าเป็นอุตสาหกรรม ฟิล์ม, พ่นสี, Automotive, เนื่องจากชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นพลาสติก หรือเป็นฉนวน ซึ่งไม่สามารถ Discharge ประจุ ได้ด้วยตัวมันเอง เมื่อมีไฟฟ้าสถิตย์ก็ย่อมมีแรงดึงดูด ทำให้ฝุ่นเข้ามาเกาะที่ชิ้นงานได้มากกว่าปกติ เราจึงจำเป็นต้องนำอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์มาแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานเสียลดน้อยลงที่สุด (NG) เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นเกาะที่ชิ้นงาน

 2.   ถ้าเป็นอุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิกส์ หรือ Semi Conductor แทบจะทุกรายการผลิตต้องใช้ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เนื่องจากชิ้นงาน Semi Conductor นี้ค่อนข้าง Sensitive ต่อ การเกิด ESD

 3.   ณ ปัจจุบันนี้ ตัวอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เหมือนเป็นอุปกรณ์ที่ อุตสาหกรรม ฟิล์ม, พลาสติก, อิเล็คทรอนิกส์ จำเป็นต้องมี อาทิ เช่น ภาพลักษณ์, ติดกัน Audit, แต่เหนือสิ่งใดคนที่ติด อยากลดงานเสียที่เกิดขึ้นมากกว่า เมื่องานเสียเราน้อยลง หรือ NG = 0 ภาพลักษณ์ของบริษัทก็จะตามมา

* ยกเพียงปัจจัยบางส่วน

ไฟฟ้าสถิตย์เกิดได้หลายสาเหตุ

 1.   การเหนี่ยวนำ

 2.   การเสียดสี หรือการขัดสี

 3.   อื่นๆ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์

 1.   บนพื้นผิวมีค่า ประจุบวกและประจุลบไม่เท่ากัน

 2.   เราไม่สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ได้ แต่เราสามารถควบคุมมันได้

 3.   อื่นๆ

Note! จะเห็นได้ว่า ESD จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการถ่ายเทประจุ ซึ่งก็หมายความว่า วัตถุนั้นมีการแตะหรือสัมผัสกัน เราจึงมักจะเห็นป้ายเตือนต่างๆ ที่เห็นบ่อยสุดก็ะเป็นรูปมือว่า อ๊ะๆ จะแต่นะ!!! ดังรูปตัวอย่าง

อาการ Zapp คืออะไร

 1.   ก็คือการถ่ายเทประจุอย่างรวดเร็ว ซึ่งคำว่า ”รวดเร็ว” ก็บอกอยู่แล้วคือใช้เวลาอันน้อยนิด

แล้วมันเกิดผลเสียอะไรกับชิ้นงานหละ??

 1.   ชิ้นงานอาจจะเสียได้

 2.   อายุการใช้งานอาจจะสั้นลง

รูปแบบการติดตั้งในกระบวนการผลิต